Systematyczne przeglądy budowlane w poniektórych przypadkach są przymusowe

przeglądy budowlaneWszelkie prace budowlane kończą się odbiorem pobudowanego obiektu a także jego kontrolą, której celem jest oszacowanie, czy nadaje się on do użytkowania. Ale również w późniejszym czasie na właścicieli a także administratorów poniektórych nieruchomości nałożony jest obowiązek systematycznego wykonywania kontroli technicznych ich obiektów. Z zobowiązania tego zasadniczo wykluczeni są posiadacze obiektów w zabudowie jednorodzinnej, będące częścią gospodarstwa rolnego a również parterowych budynków gospodarczych, których obszar nie przekracza trzydzieści pięć m2.
Przeglądy budowlane muszą natomiast przeprowadzać administratorzy i posiadacze posiadłości funkcjonujących np. w charakterze obiektów firmowych, fabryk, szkół, urzędów, budynków użyteczności publicznej, obiektów kulturalnych, sportowych a również rozrywkowych, i tak dalej. Zobowiązanie to obejmuje regularne inspekcje raz w roku, które szacują kondycję elementów posiadłości narażonych na działania zewnętrzne, w tym też wygląd fasady. Oprócz tego co pięć lat nieruchomość musi być poddana inspekcji pod względem kondycji technicznej, w szczególności instalacji piorunochronnej i elektrycznej. Do tego, budynki o sporej powierzchni powyżej 2 tysięcy 2 tysięcy m2 poddawane są kontroli dwakroć w roku – wiosną i jesienią.
Bez wątpienia przeglądy budowlane, by były obowiązujące z prawnego punktu widzenia, muszą być realizowane przez osoby lub firmy ze stosownymi uprawnieniami. Nie zawsze przeprowadza to jedna osoba: na przykład inspekcję z zakresu instalacji elektrycznej ma możliwość przeprowadzić tylko ktoś z uprawnieniem do kontroli a także nadzoru nad właściwą eksploatacją urządzeń, oraz całkowitych instalacji i sieci energetycznych. Analogicznie tego rodzaju przegląd, lecz odnośnie do kominów i przewodów kominowych może dokonać tylko osoba posiadająca kwalifikacje mistrza kominiarstwa. Szczegółowe dyspozycje w tym zakresie scharakteryzowane są w ustawie Prawa budowlanego i opłaca się się z nimi zapoznać przed zaangażowaniem u siebie kontrolera. Legaty w sprawie bezpieczeństwa, zostały zainicjowane a także uchwalone po katastrofach budowlanych, jakie zdarzyły się w styczniu a również lutym 2006 r. Administrator albo właściciel budynku ma zobowiązanie zagwarantowania bezpieczeństwa używania budynku w razie wpływania na niego czynników zewnętrznych powiązanych z działaniami człowieka czy sił natury. Kwalifikuje się do nich: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, gwałtowne opady atmosferyczne a również inne zjawiska, w następstwie których następuje osłabienie posiadłości lub następuje bezpośrednie niebezpieczeństwo takiego uszkodzenia, mogącego przyczynić się do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub otoczenia.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.